Regulamentul campaniei Magic America


Art 1. ORGANIZATORUL

 

Organizatorul este compania SC Magic Smart Grup SRL, cu sediul în Bucuresti, Str. Serg. Nutu Ion, nr.27, sector 5, Bucuresti, inregistrata la Registrul Comerțului cu nr. J40/9408/2014, CIF RO33472999.

 

Art 2. PARTICIPANTI

In concursului MAGIC AMERICA se poate inscrie orice persoana care isi instaleaza aplicatia mobila Saloanele Magic si achizitioneaza servicii de infrumusetare din locatiile Organizatorului.

 

2.1.  DREPTUL DE PARTICIPARE

În cazul în care câştigătorul unuia dintre premii este minor (cu vârsta sub 18 ani), acesta va fi îndreptăţit să intre în posesia premiului doar cu acordul scris al părinţilor sau al tutorelui sau legal, iar în cazul în care câştigătorul unuia dintre premii este incapabil de drept (ca urmare a unei alte situaţii decât neîmplinirea vârstei de 18 ani), acesta va fi îndreptăţit să intre în posesia premiului numai cu acordul scris al tutorelui său legal. Nu au drept de participare la această campanie angajaţii organizatorului, precum şi cei ai partenerilor acestuia, care sunt implicaţi în organizarea şi desfăşurarea concursului, şi nici rudele de gradul I si II ale persoanelor fizice generic individualizate anterior.

 

Art 3. LOCATII

 

Concursul este valabil in cadrul locatiilor Organizatorului:

 • Magic Salon Berceni - Sos. Oltenitei, 140, Bucuresti, Sector 4;
 • Magic Salon Rahova - Sos Alexandriei, Nr 90, Bucuresti, Sector 5;
 • Magic Salon Pantelimon - Sos Pantelimon, Nr 91, Bucuresti, Sector 2;
 • Magic Salon Dristor - Bvd Camil Ressu, Nr 8, Bucuresti, Sector 3;
 • Magic Salon Militari - Bvd Iuliu Maniu, Nr 59, Bucuresti, Sector 6;
 • Magic Salon Otopeni - 23 August, Nr 1, Otopeni, Judetul Ilfov;
 • Magic Salon Drumul Taberei - Str Brasov, Nr 24, Bucuresti, Sector 6;
 • Magic Salon VictorieI - Sos Nicolae Titulescu, Nr 81-87, Bucuresti, Sector 1;
 • Magic Salon Titan - Bvd 1 Decembrie 1918,  Nr 41, Bucuresti, Sector 3;
 • Magic Salon Baneasa - Bvd Aerogarii, Nr 2-8, Bucuresti, Sector 1;
 • Magic Salon Lacul Tei - Bvd Lacul Tei, Nr 121, Bucuresti, Sector 2;
 • Magic Salon Vitan - Calea Vitan, Nr. 8A, Bucuresti, Sector 3.

 

 

 

 

 

Art 4. CAMPANIE

Campania se adreseaza exclusiv persoanelor prevazute in articolul 2.

In perioada alocata campaniei, participantii se pot inscrie prin parcurgerea urmatorilor pasi:

 • In primul rand, este necesar ca Participantul sa isi instaleze aplicatia mobila Saloanele Magic, disponibila atat in Google Play, cat si in App Store si sa se autentifice cu codul unic de identificare. Codul de autentificare se obtine in cadrul locatiei Organizatorului, la receptia salonului.
 • Participantul trebuie sa achizitioneze minim un serviciu de infrumusetare.
 • Pe durata desfasurarii campaniei, Participantul poate obtine mai multe sanse de a castiga, fie prin achizitionarea serviciilor de infrumusetare, fie prin rezolvarea provocarilor primite in aplicatie. Valoarea sanselor primite va fi direct proportionala cu numarul inscrierilor in concurs.

 

Castigarea sanselor prin achizitionarea serviciilor

La fiecare leu cheltuit, Participantul va primi 5 sanse. Daca va avea, spre exemplu, un bon de 100 lei, va castiga 500 de sanse.

Numarul sanselor poate fi oricand urmarit in cadrul aplicatiei mobile Saloanele Magic, in sectiunea "Vreau in SUA!".

In cadrul acestei sectiuni ii vor aparea atat sansele castigate la ultima tranzactie, cat si valoarea totala a acestora.

 

Castigarea sanselor prin rezolvarea provocarilor

Participantul va primi notificari in aplicatie cu diferite provocari.

Odata indeplinite, aceste provocari ii vor aduce concurentului un numar mai mare de sanse.

Spre exemplu, participantul poate primi un mesaj in aplicatie in genul urmator:

"Vino in perioada 1-15 Martie intr-unul din saloanele Magic, fa-ti o pedichiura clasica si vei castiga n sanse!".

Daca Participantul va indeplini cerintele task-urilor, va fi rasplatit cu valoarea de sanse promisa in aplicatie.

 

Inscrierea in concurs se va face incepand cu 15 Ianuarie 2019, pana pe data de 24 Decembrie 2019 (inclusiv).

Extragerea va avea loc  pe data de 27 Decembrie 2019, cu ajutorul Random.org.

Art 5 DESCRIEREA PREMIILOR SI DESEMNAREA CÂSTIGĂTORILOR

 

Punem 1001 premii in joc.

 

Castigatorul Premiului 1 va castiga o excursie de 6 zile in New York, Statele Unite ale Americii, pentru el si pentru inca alte doua persoane dragi.

In cadrul premiului vor fi incluse: taxa de pasaport, de viza, zbor cu avionul dus-intors Bucuresti - New York, card de mancare si de cumparaturi, cazare hotel / casa 5 nopti, mini - excursii in cele mai importante obiective turistice pentru toti cei 3 beneficiari ai premiului.

In cazul in care Castigatorul Premiului 1 nu obtine viza, ii poate oferi premiul fie unei rude, fie unui prieten drag (care la randul lui isi poate selecta 2 prieteni care sa il insoteasca).

 

Ceilalti 1000 de castigatori vor primi vouchere cu servicii gratuite, discounturi, produse de beauty de la Melkior Professional, Wella Professional si TopLine.

 

În cadrul acestui concurs, nu se permite acordarea contravalorii în bani a premiilor sau schimbarea acestora.

 

Câstigătorii Concursului desemnati conform celor menționate în sectiunea 5, vor fi anuntati in perioada 26 - 31 Decembrie 2019, telefonic, pe numarul de telefon oferit,

 

În cazul în care un câstigător nu răspunde telefonului, mesajelor trimise de Organizator prin care este anuntat că a fost desemnat câstigător până pe data de 15 Ianuarie 2020, premiul nu i se va mai acorda. În consecință, câstigătorul care nu răspunde telefonului, e-mail-ului/mesajului Organizatorului pentru revendicarea premiului în termenul mentionat, pierde dreptul de a ridica/ primi premiul.

 

Premiul acestuia se va acorda următorului concurent clasat din categoria de premii în care a fost desemnat câstigător participantul care nu a putut fi contactat prin niciun mijloc de contact oferit. În cazul în care nici cel de-al doilea clasat din categoria de premii respectivă nu răspunde telefonului, e-mail-ului/mesajului trimis de Organizator prin care este anuntat că a fost desemnat câstigător până pe 30 Ianuarie 2020, premiul nu i se va mai acorda. Premiul acestuia se va acorda următorului concurent clasat din categoria de premii în care a fost desemnat câstigător participantul care nu a putut fi contactat prin niciun mijloc de de contact oferit.

 

Prin acceptarea premiului, câstigătorul acceptă ca numele si imaginea lui să fie făcute publice si folosite de către Organizator în scopuri publicitare, câstigătorul neputând emite pretentii financiare împotriva Organizatorului pentru realizarea si difuzarea acestora. În cazul în care Organizatorul constată că persoana desemnată drept câstigător nu a îndeplinit si/sau nu a respectat oricare dintre condițiile stipulate de prezentul Regulament Oficial, Organizatorul îsi va rezerva dreptul de a suspenda sau retrage oricând drepturile si beneficiile ce revin câstigătorului, fără ca Organizatorul să datoreze vreo despăgubire sau plată respectivului câstigător.


Organizatorul nu va acorda nicio despăgubire în bani sau alte beneficii potentialilor câstigători care nu respectă sau nu întrunesc întocmai cerintele Regulamentului Oficial al Concursului.

 

 

Art 6 PRELUCRAREA SI PROTECTIA DATELOR PERSONALE
6.1. Prin prezentul Regulament Oficial, Organizatorul si agentiile de publicitate implicate in organizarea Campaniei se obliga sa respecte prevederile:
•    REGULAMENTULUI (UE) 2016/679 AL PARLAMENTULUI EUROPEAN SI AL CONSILIULUI din 27 aprilie 2016 privind protectia persoanelor fizice în ceea ce priveste prelucrarea datelor cu caracter personal si privind libera circulatie a acestor date si de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protectia datelor, in continuare „GDPR”);
•    Ordonantei de Guvern nr. 99/2000 privind comercializarea produselor si serviciilor de piata, asa cum a fost ulterior modificata prin Legea nr. 650/2002;
•    Legii 227/2015 privind Codul Fiscal cu modificarile si completarile ulterioare;
•    Codului Civil roman, precum si a tuturor actelor normative in vigoare care se aplica derularii acestei campanii.
6.2. Prin înscrierea in Campanie, Participantii sunt de acord cu toate prevederile Regulamentului si se obliga sa le respecte ca atare, intelegand pe deplin toate efectele acestora. Drept urmare, în cazul în care vor castiga, participantii accepta ca, pentru indeplinirea de catre Organizator a obligatiilor impuse de art. 42, alin. (2) din Ordonanta de Guvern nr. 99/2000, numele acestora si premiul castigat vor fi facute publice in conditiile mentionate mai sus in prezentul Regulament.
6.3. Inscrierea in Campanie, derularea si efectele acesteia implica colectarea si prelucrarea de date cu caracter personal. Datele personale care se colecteaza sunt: 
(i)    pentru Participanti: numarul de telefon; si
(ii) pentru castigatori: nume, prenume, semnatura, nr. de telefon, adresa de e-mail, adresa postala, cont bancar, CNP din CI, fotografie.
6.4. Operatorul datelor personale (denumit in continuare „Operatorul”) este Organizatorul Campaniei, Magic Smart Grup S.R.L.
6.5. Scopul colectarii si prelucrarii datelor personale mentionate la art. 8.3  si 11.2 de mai sus il reprezinta: inscrierea in Campanie, derularea Campaniei, validarea castigatorului, atribuirea premiului, inmanarea premiului beneficierea de premiul castigat, solutionarea eventualelor reclamatii referitoare la derularea Campaniei, formulate conform prevederilor din prezentul Regulament, precum si indeplinirea de catre Organizator si Imputerniciti a obligatiilor prevazute de legislatia in vigoare.
6.6.  Temeiul juridic al colectarii si prelucrarii datelor personale mentionate la art. 8.3 si 11.2 de mai sus il constituie campania promotionala adresata de catre Organizator publicului larg, acceptata de catre participanti prin inscrierea voluntara, iar temeiul legal il reprezinta art. 6 alin. (1), literele a) si 11.7. Mai jos sunt descrise, pe scurt, drepturile pe care GDPR le confera Participantilor si castigatorului, in calitate de persoane vizate (“Persoanele Vizate”):
A. Dreptul de acces la date
(1) Orice Persoana Vizata are dreptul de a obtine de la Operator confirmarea faptului ca datele care o privesc sunt sau nu sunt prelucrate de catre acesta. Obtinerea confirmarii se face in baza unei cereri scrise, datate si semnate, adresate Operatorului, trimise la adresa acestuia mentionata la Sectiunea 1 din Regulament. 
(2) Persoana Vizata are acces la urmatoarele informatii:
(a)    scopurile prelucrarii;
(b)    categoriile de date cu caracter personal vizate;
(c)    destinatarii sau categoriile de destinatari carora datele cu caracter personal le-au fost sau urmeaza sa le fie divulgate, în special destinatari din tari terte sau organizatii internationale;
(d)    acolo unde este posibil, perioada pentru care se preconizeaza ca vor fi stocate datele cu caracter personal sau, daca acest lucru nu este posibil, criteriile utilizate pentru a stabili aceasta perioada;
(h)    existenta unui proces decizional automatizat incluzând crearea de profiluri, mentionat la articolul 22 alineatele (1) si (4) din GDPR, precum si, cel putin în cazurile respective, informatii pertinente privind logica utilizata si privind importanta si consecintele preconizate ale unei astfel de prelucrari pentru persoana vizata.
 (3) Operatorul furnizeaza gratuit o copie a datelor cu caracter personal care fac obiectul prelucrarii. Pentru orice alte copii solicitate de Persoana Vizata, operatorul poate percepe o taxa rezonabila, bazata pe costurile administrative. În cazul în care Persoana Vizata introduce cererea în format electronic si cu exceptia cazului în care Persoana Vizata solicita un alt format, informatiile sunt furnizate într-un format electronic utilizat în mod curent.
B. Dreptul la rectificare : se refera la corectarea, fara intarzieri nejustificate, de catre Operator a datelor cu caracter personal inexacte care o privesc pe Persoana Vizata. Persoanele Vizate au dreptul de a completa sau corecta datele cu caracter personal incomplete, inclusiv prin intermediul unei declaratii suplimentare.
C. Dreptul la stergerea datelor ("dreptul de a fi uitat"): Persoanele Vizate au dreptul de a solicita Operatorului stergerea datelor cu caracter personal, fara intarzieri nejustificate, in cazul in care se aplica unul dintre urmatoarele motive: 
(i)    datele cu caracter personal nu mai sunt necesare pentru indeplinirea scopurilor pentru care au fost colectate sau prelucrate; 
(ii)    Persoana Vizata isi retrage consimtamantul si nu exista niciun alt temei juridic pentru prelucrare; 
(iii)    Persoana Vizata se opune prelucrarii si nu exista motive legitime care sa prevaleze; 
(iv)    datele cu caracter personal au fost prelucrate ilegal; 
(v)    datele cu caracter personal trebuie sterse pentru respectarea unei obligatii legale,
D. Dreptul la restrictionarea prelucrarii poate fi exercitat in urmatoarele cazuri:
(i)    Persoana Vizata contesta exactitatea datelor, pe o perioada care permite Operatorului verificarea corectitudinii datelor; 
(ii)    prelucrarea este ilegala, iar Persoana Vizata se opune stergerii datelor cu caracter personal, solicitand in schimb restrictionarea; 
(iii)    Operatorul nu mai are nevoie de datele cu caracter personal in scopul prelucrarii, dar persoana i le solicita pentru constatarea, exercitarea sau apararea unui drept in instanta; 
(iv)    Persoana Vizata s-a opus prelucrarii pentru intervalul de timp in care se verifica daca drepturile legitime ale Operatorului prevaleaza asupra celor ale persoanei respective. 
In cazurile de mai sus, datele respective vor fi marcate si pot fi prelucrate de Operator si/sau Imputernicitii acestuia doar in anumite scopuri.
F. Dreptul la portabilitatea datelor: In cazul in care pe parcursul derularii campaniei si a efectelor acesteia Organizatorul se schimba, Persoana Vizata are dreptul de a primi datele cu caracter personal care o privesc si pe care le-a transmis Organizatorului initial  intr-un mod structurat, utilizat in mod curent si care poate fi citit automat si are dreptul de a solicita transmiterea directa a acestor date noului organizator, fara obstacole din partea Organizatorului initial. 
G. Procesul decizional individual automatizat, inclusiv crearea de profiluri: Persoana Vizata are dreptul de a nu face obiectul unei decizii bazate exclusiv pe prelucrarea automata, inclusiv crearea de profiluri, care produce efecte juridice care o privesc sau o afecteaza in mod similar intr-o masura semnificativa. Cele mentionare anterior nu se aplica daca prelucrarea automata este necesara incheierii sau executarii unui contract cu Organizatorul, daca Organizatorul are o autorizatie in acest sens si daca persoana vizata si-a dat consimtamantul in mod explicit. 
H. Dreptul de a obiecta: Dreptul de a obiecta, pe motive legate de situatia particulara a Persoanei Vizate in orice moment, fata de prelucrarea datelor cu caracter personal ale acesteia. In cazul exercitarii obiectiunii la prelucrare, datele cu caracter personal ale Persoanei Vizate care formuleaza obiectiunea nu vor mai fi prelucrate. Exercitarea acestui drept nu presupune niciun cost. Acest drept poate fi invalidat in special daca prelucrarea datelor cu caracter personal este necesara pentru formalitatile aferente indeplinirii unor obligatii legale sau contractuale de catre Operator si/sau Imputernicitul acestuia.
I. Dreptul de a formula plangere: Dreptul de a formula o plangere la Autoritatea Nationala de Supraveghere a Prelucrarii Datelor cu Caracter Personal in legatura cu aspecte legate de prelucrarea datelor cu caracter personal de catre Operator si/sau Imputernicitul acestuia.
6.7. Toate drepturile enumerate mai sus se exercita prin transmiterea unei cereri scrise, datate si semnate, la sediul Organizatorului, mentionat in preambul, sau la adresa de e-mail marketing@saloanelemagic.ro .

 


Art. 7 DURATA

Perioada de inscriere: 15.01.2019 - 24 Decembrie 2019.

Art. 8 – ALTE CLAUZE

Organizatorul isi rezerva dreptul de a modifica prezentul Regulament pe durata existentei programului campaniei "Provocarea Magic Selfie",  fara o notificare prealabila. Varianta modificata va fi adusa la cunostinta clientilor prin afisare pe site-ul www.saloanelemagic.ro.

Pentru orice alte informatii sau nelamuriri puteti contacta Departamentul Marketing la adresa de e-mail: marketing@saloanelemagic.ro.
Prezentul Regulament  este pus gratuit la dispozitia clientilor la cererea acestora in salon.ADMINISTRATOR,

Muller Dragos